ساندیس و نی

امام خامنه ای / عمارها / جنگ نرم / بیداری اسلامی / هنر ایرانی اسلامی / نقد
 • Panahian_Tarikhe Eslam
 • Maddahi_Enghelabi_01
Chrysanthemum1 Desert2 Hydrangeas3 Jellyfish4

دانلود سلسله جلسات تاریخ تحلیلی اسلام تا جلسه دوازدهم :
 • توسط: استاد حاج علیرضا پناهیان
 • زمان: پنجشنبه ها - بعد از نماز مغرب و عشاء
 • مکان: تهران ـ حسینه قهرودی ها
 • موضوع سخنرانی: تاریخ تحلیلی اسلام
 • منبع: سایت عصر بیان معنوی ناشر اندیشه های استاد پناهیان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه پنجم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه ششم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه هفتم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه هشتم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه نهم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه دهم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

جلسه یازدهم

 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]

  جلسه دوازدهم
   
 • متن [مشاهده سریع: اینجا | دریافت A5 | A4 :PDF]
 • صوت [دانلود  | بشنوید]